Recycling

Voor de afvoer van afval wordt een onderscheid gemaakt naar verschillende soorten materialen. Dit onderscheid wordt gemaakt om de recycling van deze afvalstromen zo goed mogelijk te kunnen doen. Helpt u mee aan een gescheiden afvalinzameling dan helpt u mee aan een verantwoorde milieuafwikkeling!

Gemengd bouwafval
Dit bestaat uit grof afval door elkaar. Hout, plaatmaterialen, gipsblokken- en platen, puin (stenen en beton), metaal, karton, plastics en zand (max 5%).

Schoon puin
Dit bestaat uit alleen steenachtig materiaal zoals bakstenen, tegels, plavuizen, beton- en betonresten.

Snoeiafval/takken
Afkomstig van bomen en struiken.

Boomstronken
Van bomen en struiken.

Grond
Alleen niet-verontreinigde grond.

Hout
Al het hout aldan niet voorzien van hang- en sluitwerk zoals hardboard, geschilderd en gebeitst hout, spaanplaat/multi-plex, zachtboard (max 50%).

IJzer
Alle ferro en non-ferro metalen.