Sinds jaren staat WSM bekend als een betrouwbare en flexibele partner in de GWW-sector. Modern materieel en bekwame medewerkers zorgen ervoor dat WSM ruim inzetbaar is over de hele breedte van Grond, Weg en Waterwerken. De flexibiliteit blijkt onder meer uit het feit dat WSM zowel grootschalige projecten, voor o.a. over- heden (gemeenten waterschappen, staatsbosbeheer), als meer bescheiden werkzaamheden voor particulieren ter hand neemt.
Een beknopt overzicht van de GWW-activiteiten van WSM:
  1. Aanleggen van diverse verhardingen, zoals bestratingen, parkeerplaatsen, inritten en bedrijfsterreinen, met een ruime keuze aan klinkers, stenen of stelconplaten
  2. Uitgraven bouwputten
  3. Sloopwerken: het slopen van huizen, scholen en andere gebouwen Cultuurtechnische werken zoals tuinen, plantsoenen Loonwerk: stoppen van voederkuilen, reinigen van putten, egaliseren van akkers, graven en opschonen van sloten, en spanten zetten
  4. Beschoeiingen van waterwegen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

WSM Grondwerk & Transport || Peeleik 32 ||  5704 AR Helmond

T: 0493 313 944  ||  F: 0493 - 316 935 || KvK-nr: 17199315  ||   E-mail: mail@wsmbv.nl