Contact en Route | Nieuws | Bestelformulier | Disclaimer | Voorwaarden | Condities | VKL Certificaat | GMP + FSA Certificaat | Cumelavoorwaarden Loonbedijf

Privacyrichtlijnen: Van Bree Containers

Containerverhuur - Containertransport - Grondwerken - Zand & Grind - Recycling

Privacyverklaring Loon-en Containerbedrijf van Bree

Datum verklaring: 23-8-2018

Loon-en containerbedrijf van Bree is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor de volgende bedrijven:

Loonbedrijf van Bree
Peeleik 32
5704 AR te Helmond
KvK 17027264
Tel: 0492 - 517 861

Van Bree Containers
Peeleik 32
5704 AR te Helmond
KvK 17086377
Tel.: 0492 - 517 861

Aanleiding
Van Bree hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Bree verwerkt persoonsgegevens van:
- Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers
- Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
- Bezoekers website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:
Persoonsgegevens Bewaartermijn
Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
Locatie voor uitvoeren werkzaamheden Minimaal 2 jaar na laatste contact
Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting) Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact

Van Bree bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:
Van Bree verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverstrekking Grondslag gegevensverwerking
Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
Het afhandelen van jouw betaling Uitvoeren overeenkomst
Verzenden van onze nieuwsbrief Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Van Bree in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Van Bree blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker zodanig omschrijven als van toepassing is.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies
Van Bree gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Social media
Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers van Bree Containers
Van Bree heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging
Van Bree neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via Info@vanbreecontainers.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware op onze apparaten
- Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- Vergrendeling van de apparaten
- …

Jouw rechten
Onderstaand tref je een overzicht van jouw rechten.

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij van Bree Containers vastgelegd en bewaard worden.

Recht op rectificatie
Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door`van Bree Containers.

Recht op overdracht (dataportabiliteit)
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij van Bree Containers opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient (korte) bedrijfsnaam al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij van Bree Containers vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat van Bree Containers jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Van Bree. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren
Van Bree behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Van Bree dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Van Bree te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen?
Heb je nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Loon- en Containerbedrijf Van Bree
Peeleik 32 te Helmond
Tel.: 0492 - 517 861
info@vanbreecontainers.nlDiensten & Producten

140x140

Containerverhuur

Of u nu een grote klus heeft of een kleine, Van Bree levert u de juiste container. Wij leveren deze containers binnen 24 uur!

Klik hier voor meer informatie

140x140

Containertransport

Van Bree Containers heeft een jong en modern wagenpark ingericht voor het vervoer van containers.

Klik hier voor meer informatie

140x140

Sneltransport

Van Bree sneltransport voor nationaal- & Internationaal sneltransport. 24 uur service!


Klik hier voor meer informatie

140x140

Grondwerken

Wij kunnen voor u alle voorkomende grondwerkzaamheden verrichten. Machines worden alleen verhuurd met machinist.

Klik hier voor meer informatie

140x140

Zand & Grind

Zand & Grind Van Bree Containers levert uit voorraad diverse soorten zand en grind. Zelf afhalen is ook mogelijk.

Klik hier voor meer informatie 

140x140

Recycling

Helpt u mee aan een gescheiden afvalinzameling dan helpt u mee aan een verantwoorde milieuafwikkeling!

Klik hier voor meer informatie

© 2023 - RMK Reclame en adviesbureau ItInMotion webdesign en websites